Eerst ontmoetingsdag Priamos geslaagd !

De allereerste ontmoetingsdag van platform Priamos is succesvol verlopen. Zo’n twintig (anonieme) spermadonoren kwamen op 1 juni in Utrecht bij elkaar om als ‘bondgenoten’ informatie uit te wisselen. Binnen het tijdsbestek van drie uren vertelde ‘primus inter pares’ Michiel over de actualiteit, deelde Peter de standpunten over de leeftijdsverlaging van donorkinderen voor kennismaking met de donor en spraken de heren in groepen over hun rol als donor(vader).

Na de inloop heette Michiel als initiatiefnemer van het platform iedereen welkom. Hij bracht de nieuwkomers op de hoogte van zaken die met spermadonorconceptie te maken hebben.

Doel

Hij begon met de oorsprong van het platform en het voorlopige doel. We willen namelijk ‘organisch’ groeien en waarin het eindigt weten we nog niet. Voorlopig profileren we ons als platform Priamos die (anonieme) spermadonoren in Nederland verenigt om informatie, gevoelens en handelingsperspectief te delen. Als zaaddonoren beogen we bereikbaar en aanspreekbaar te zijn om elkaar en andere betrokkenen bij Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) met raad en daad te ondersteunen.

Contacten

Daarna blikte Michiel terug naar het oprichtingsjaar 2023 waarin we al bij diverse gremia aan tafel kwamen, zoals SDKB, Ministerie van VWS en Fiom.

Deze contacten breidden zich het afgelopen half jaar uit naar het LIDC, LUMC en verschijnen in media/podcasts.

Hierbij benadrukte hij dat we van plan zijn om vaker richting media te reageren op berichtgeving waar ook wij mee te maken hebben. Kortgeleden betrof dit de actualiteit met betrekking tot de Europese Sperma Bank in Amsterdam.

Wetswijziging; leeftijd donorkind

Tot slot van zijn presentatie lichtte Michiel de standpunten van dit moment toe en waar we vaker mee naar buiten willen treden.

Vervolgens besprak Peter met de aanwezigen hoe Priamos staat tegenover de wetswijziging voor zover het de verlaging van leeftijd betreft waarop donorkinderen hun donor mogen (leren) kennen. Peter zijn verhaal is hier te lezen en onze standpunten zijn hier.

Rol

Nadat er nog ruimte was voor enkele vragen van de donoren volgde er een pauze. Daarna bespraken we in drie groepen hoe ieder voor zich zijn rol ervaart als je contact krijgt/hebt met je donorkind(eren).
Het bleek wel dat dit per individu, per donorkind en per situatie verschilde. De één vervult een gewenste vaderrol, terwijl een ander zich een goede vriend voelt. Hoewel Jim moest bekennen dat hij meer verantwoordelijkheid voor deze groep vrienden ervaart, dan voor die anderen.

Kort na vijven zochten de meesten hun thuis weer op of beleefden nog iets mee van het ‘Pride-festijn’ in de Utrechter binnenstad. Daarmee was deze eerste samenkomst van (anonieme) spermadonoren geslaagd.